ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΑ - ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 1. K. Vogiatzis and G. Kouroussis, Airborne and groundborne noise and vibrations from urban rail transit systems, INTECH, “Urban Transport Systems”, 25 pages, ISBN 978-953-51-4939-2  book edited by Hamid Yaghoubi, ISBN 978-953-51-2874-8, Print ISBN 978-953-51-2873-1, Published: January 18, 2017 under CC BY 3.0 license.
 2. Δρ. Κ. Βογιατζής «Περιβαλλοντική Τεχνική & Θεσμικό Πλαίσιο Εφαρμογής», Γ’ ΕΚΔΟΣΗ, Εκδόσεις ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ, 2015, 584 σελ.
 3. Δρ. Κ. Βογιατζής «Περιβαλλοντική Τεχνική & Θεσμικό Πλαίσιο Εφαρμογής», B’ ΕΚΔΟΣΗ, Εκδόσεις ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ, 2012, 530 σελ.
 4. K. Vogiatzis, “Common Noise Assessment Methods in Europe, (Cnossos – EU)”, To be used by the EU Member States for strategic noise mapping following adoption as specified in the Environmental Noise Directive 2002/49/EC, JRC (Joint Research Centre) Reference Reports, 2012
  Συμμετοχή στις ενότητες :
  Technical Committee WG/DT1-Quality framework
  Technical Committee WG/DT2-Road traffic noise source emission
  Technical Committee WG/DT10-Assigning noise levels and population to building
 5.  Δρ. Κ. Βογιατζής «Περιβαλλοντική Τεχνική & Θεσμικό Πλαίσιο Εφαρμογής», Εκδόσεις ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ, Ιούνιος 2010, 467 σελ.
 6. Δρ. Κ. Βογιατζής, Σ. Χαϊκάλη και Α. Χατζοπούλου «Προστασία του Ελληνικού Ακουστικού Τοπίου – Θεσμικό Πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Θορύβου» Εκδόσεις ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, 2009, 256 σελ.

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. K. Vogiatzis, P. Kassomenos, G. Gerolymatou, P.Valamvanos E. Anamaterou, “Climate Change Adaptation Studies as a tool to ensure airport's sustainability: The case of Athens International Airport (A.I.A.)”, Science of The Total Environment, Volume 754 (2021), 142153 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142153

 2. K. Vogiatzis, V. Zafiropoulou, G. Gerolymatou, D. Dimitriou, B. Halkias, A. Papadimitriou, A. Konstantinidis,  “The noise climate at the time of Sars – CoV-2 VIRUS/COVID-19 disease in Athens – Greece: The case of Athens International Airport and the Athens Ring Road (Attini Odos)”, Noise Mapping, 2020; 7:154-170, http://dx.doi.org/10.1515/noise-2020-0014.

 3. P. Kopelias, E. Demiridi, K. Vogiatzis, A. Skabardonis, V. Zafiropoulou, Connected & autonomous vehicles – Environmental impacts – A review”, Science of the Total Environment 712(2020), https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135237.

 4. G. Gerolymatou, N. Rémy, K. Vogiatzis, V. Zafiropoulou, “Assessing Health Effects and Soundscape Analysis as New Mitigation Actions Concerning the Aircraft Noise Impact in Small- and Middle-Size Urban Areas in Greece”, MDPI: Environments 2019, 6, 4,  http://dx.doi.org/10.3390/environments6010004.

 5. K. Vogiatzis, N. Rémy, “Changing the Urban Sound Environment in Greece: A Guide Based on Selected Case Studies of Strategic Noise Maps (SNM) and Noise Action Plans (NAP) in Medium and Large Urban Areas”, MDPI: Environments 2018, 5(6), 64,  https://doi.org/10.3390/environments5060064.

 6. Ch. Mouzakis, K. Vogiatzis, V. Zafiropoulou, “Assessing subway network ground borne noise and vibration using transfer function from tunnel wall to soil surface measured by muck train operation”, Science of the Total Environment 650(2019), 2888-2896, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.10.039.

 7. K. Vogiatzis, V. Zafiropoulou, H. Mouzakis, “Monitoring and assessing the effects from Metro networks construction on the urban acoustic environment The Athens Metro Line 3 Extension” Science of the Total Environment 639(2018), 1360-1380, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.05.143.

 8. G. Kouroussis, H.P. Mouzakis, K.E. Vogiatzis, Structural impact response for assessing railway vibration induced on building, Mechanics & Industry, Accepted 06/11/2017, Vol. No (2017), 11 pages, https://doi.org/10.1051/meca/2017043  
 9. G. Kouroussis, K. E. Vogiatzis. D. P. Connolly, Assessment of railway ground vibration in urban area using in-situ transfer mobilities and simulated vehicle-track interaction, International Journal of Rail Transportation, Taylor & Francis Group, 18 pages, ISSN: 2324-8378 (Print) 2324-8386 (Online), 11/2017, http://dx.doi.org/10.1080/23248378.2017.1399093. 
 10. K. Vogiatzis, G. Kouroussis, Environmental Ground-Borne Noise & Vibration from Urban Light Rail Transportation during Construction and Operation, Current Pollution Reports, 12 pages, 05/2017, https://doi.org/10.1007/s40726-017-0059-3.
 11. G. Kouroussis, K.E. Vogiatzis, D.P. Connolly, A combined numerical / experimental –prediction method for urban railway vibration, Soil Dynamics and Earthquake Engineering 97, (2017), Elsevier, pages 377-386. http://dx.doi.org/10.1016/j.soildyn.2017.03.030 
 12. K. Vogiatzis, H. Mouzakis, Groundborne noise and Vibration transmitted from subway networks to multi-storey reinforced concrete buildings, ID STRA-2016-0133, Transport, Taylor & Francis Group, 8 pages, ISSN: 1648-4142 (Print) 1648-3480 (Online), 09/2017. http://dx.doi.org/10.3846/16484142.2017.1347895.
 13. K. Vogiatzis, N. Remy, Soundscape design guidelines through noise mapping methodologies: An application to medium urban agglomerations, NOISE-D-16-00005, De Gruyter Editions / Noise Mapping Journal: Special issue on Recent Advances on Soundscape Research, 2017;4:1-19, Dec 2016, https://doi.org/10.1515/noise-2017-0001
 14. K. Vogiatzis, M. Petz, “Noise score rating models for Q-Zones and embedded parks”, De Gruyter Editions / Noise Mapping Journal, 2, 40-56, Special issue on Environmental noise aspects in EU funded projects, 10/2015 https://doi.org/10.1515/noise-2015-0004
 15. G. Kouroussis, D. Waddinghton & K. Vogiatzis, Preface to special issue on “Railway-induced ground vibration and noise, International Journal of Rail Transportation, Sept. 2015 http://dx.doi.org/10.1080/23248378.2015.1086503
 16. K. Vogiatzis, “Environmental noise and air pollution monitoring in the Athens ring road (Attiki Odoso): An important parameter for a sustainable urban development”, Int. Journal of Sustainable Development & Planning, Vol. 10, No 4  (2015) WIT PRESS, pages 528-543, (SCOPUS), https://doi.org/10.2495/SDP-V10-N4-528-543
 17. K. Vogiatzis, G. Kouroussis, “Prediction and efficient control of vibration mitigation using floating slabs: Practical application at Athens metro lines 2 and 3”, International Journal of Rail Transportation, 2015, Taylor & Francis Group. Vol. 3, No 4, 215-232, http://dx.doi.org/ 10.1080/23248378.2015.1076622.
 18. G. Kouroussis, D. P. Connolly, G. Alexandrou, & K. Vogiatzis, “Railway ground vibrations induced by wheel and rail singular defects”, Vehicle System Dynamics, 2015 Vol. 53, No. 10, 1500–1519, http://dx.doi.org/10.1080/00423114.2015.1062116
 19. G. Kouroussis, D. P. Connolly, K. Vogiatzis, and O. Verlinden, Research Article “Modelling the Environmental Effects of Railway Vibrations from different Types of Rolling Stock: A Numerical Study”, Shock and Vibration, Volume 2015, Article ID 142807, 15 pages, Hindawi Publishing Corporation, http://dx.doi.org/10.1155/2015/142807
 20. K. Vogiatzis, P. Vanhonacker, “Noise reduction in urban LRT networks by combining track based solutions”, Science of Total Environment xxx(2015) xxx-xxx, STOTEN-17798; pages 11, Article in Press, http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.05.060
 21. G. Kourouris, D. P. Connoly, G. Alexandrou, K. Vogiatzis, “The effect of railway local irregulatities on ground vibration”, Transportation Research – Part D 39 (2015) 17-30: Transport and Environment 00 (2015) pages 14, published by ELSEVIER http://dx.doi.org/10.1016/j.trd.2015.06.001.
 22. Κ. Vogiatzis, P. Kopelias, “Benefits and Limitations towards a sustainable road environment during the years of economic recession”, WIT PRESS,  Int. J. Sus. Dev. Plann. Vol. 10, No. 5, 701-712, (2015) https://doi.org/10.2495/SDP-V10-N5-701-712
 23. K. Vogiatzis, N. Remy, Research Article: “Strategic Noise Mapping of Herakleion: The Aircraft Noise Impact as a factor of the Int. Airport relocation, Noise Mapping, Vol. 1, Issue 1 (Sept 2014), p. 15-31, De Gruyter Open, https://doi.org/10.2478/noise-2014-0003
 24. Κ. Ε. Vogiatzis, “Assessment of Environmental Noise due to Aircraft Operation at the Athens International Airport according to the 2002/49/EC Directive and the new Greek National Legislation”, Applied Acoustics 84 (2014) pages 37-46, published by ELSEVIER, https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2014.02.019
 25. P. Kopelias, K. E. Vogiatzis, A. Skabardonis, “The impact of congestion management on air pollution emissions in urban freeways”, Int. Journal of Sustainable Development & Planning, Vol. 8, No 3 (2013) WIT PRESS, pages 400-412, (SCOPUS)), https://doi.org/10.2495/SDP-V8-N3-400-412
 26. K. E. Vogiatzis, N. Remy “From Environmental noise abatement to soundscape creation through strategic noise mapping in medium urban agglomeration in South Europe”, Science of Total Environment (STOTEN), Accepted 25 Jul 2013, Article in Press, Sci Total Environ (2013), (SCOPUS)), http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.07.098
 27. K.E. Vogiatzis, “Environmental Noise and Vibration monitoring and assessment of major road transportation networks: The case of Elefsina (Athens) – Korinthos motorway (2008-2011)”, Int. Journal of Sustainable Development & Planning, Vol. 8, No 2 (2013) WIT PRESS, pages 173-185, (SCOPUS)), https://doi.org/10.2495/SDP-V8-N2-173-185
 28. K. Vogiatzis, “Athens Metro Extension Project to Piraeus Ground Borne Noise and Vibration Assessment and Control”, International Journal of Mechanics, Issue 2, Vol. 6, 2012, pages 130-139, published by North Atlantic University Union/WSEAS (SCOPUS) http://naun.org/main/NAUN//mechanics/16-160.pdf
 29. K. E. Vogiatzis, “An Assessment of Airport Environmental Noise Action Plans with Some Financial Aspects: The Case of Athens International “Eleftherios Venizelos”, International Journal of Acoustics and Vibration (IJAV), Vol. 17, No 4, December 2012, pages 181-190, published by the International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV) (SCOPUS), https://doi.org/10.20855/ijav.2012.17.4309
 30. K. E. Vogiatzis, “Environmental ground borne noise and vibration protection of sensitive cultural receptors along the Athens Metro Extension to Piraeus”, Science of Total Environment (STOTEN), Vol. 439 November 2012, ISSN 0048-9697, pages 230-237, published by ELSEVIER (SCOPUS), https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.08.097
 31. M. Paviotti, K. E. Vogiatzis, “On the outdoor annoyance from scooter and motorbike noise in the urban environment”, Science of Total Environment (STOTEN), Vol. 430, June 2012, ISSN 0048-9697, pages 223-230, published by ELSEVIER (SCOPUS), https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.05.010
 32. K. E. Vogiatzis, “Protection of the cultural heritage from underground Metro vibration & ground borne noise in Athens centre: The case of Kerameikos Archaeological Museum & Gazi Cultural centre”, International Journal of Acoustics and Vibration (IJAV), Vol. 17, No 2, June 2012, pages 59-72, published by the International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV) (SCOPUS), https://doi.org/10.20855/ijav.2012.17.2301
 33. P. Carels, Dot. Ing. K. Ophalffens & K. Vogiatzis, “Noise and Vibration evaluation of a floating slab in direct fixation turnouts in Haidari & Anthoupoli extensions of Athens metro lines 2 and 3”, INGEGNERIA FERROVIARIA, 6/2012, (p. 533-552) – I– “UNA TANTUM” AWARD – 2012 (SCOPUS), http://www.ingegneriaferroviaria.it/web/en/content/noise-and-vibration-evaluation-floating-slab-direct-fixation-turnouts-%E2%80%9Chaidari-anthoupoli
 34. K. E. Vogiatzis, “Airport Environmental noise mapping and land use management as an environmental protection action policy tool. The case of the Larnaka International Airport (Cyprus)”, Science of Total Environment (STOTEN), Vol. 424 May 2012, ISSN 0048-9697, pages 162-173, published by ELSEVIER (SCOPUS), https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.02.036
 35. K. E. Vogiatzis, N. Eliou, “Environmental Noise, Hold Body Vibration & Air Pollution Monitoring within Toll Booths of the Athens Ring, Motorway Network: “ATTIKI ODOS”, International Review of Civil Engineering (I.RE.C.E.), Vol. 2, n. 6 November 2011, pages 303-310, (IRECE/Abstracting and Indexing Information: Scopus SJR 2016: 0.537 SNIP 2016: 0.5 CiteScore 2016: 0.65), http://www.praiseworthyprize.com/IRECE-latest/IRECE_vol_2_n_6.html
 36. N. Eliou, K. E. Vogiatzis, F. Kehagia “Tired Driver’s Behavior Assessment using Innovative Instrumentation”, International Review of Civil Engineering (I.RE.C.E.), Vol. 2, n. 6 November 2011, pages 311-315, (IRECE/Abstracting and Indexing Information: Scopus SJR 2016: 0.537 SNIP 2016: 0.5 CiteScore 2016: 0.65), http://www.praiseworthyprize.com/IRECE-latest/IRECE_vol_2_n_6.html
 37. K. E. Vogiatzis, K. Psychas “Legal aspects on Environmental noise and urban soundscape rehabilitation in Mediterranean countries: the case of Greece”, Int. Journal of Sustainable Development & Planning, Vol. 7, No 4 (2012) WIT PRESS, article SDP319, pages 484- 494,(SCOPUS), https://doi.org/10.2495/SDP-V7-N4-484-494
 38. K. E. Vogiatzis, “On Environmental Ground Borne Noise & Vibration abatment by implementing Floating Slabs at Athens Metro network – Measurements campaign results”, WSEAS TRANSTACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT, ISSN: 1790-5079, Issue 11, Volume 7, November 2011, pages 359-370, (SCOPUS), http://www.wseas.us/e-library/transactions/environment/2011/54-637.pdf
 39. K. E. Vogiatzis, “Strategic Environmental Noise Mapping & Action Plans in Athens Ring Road (ATIIKI ODOS) - GREECE”, WSEAS TRANSTACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT, ISSN: 1790-5079, Issue 10, Volume 7, October 2011, pages 315-324, (SCOPUS), http://www.wseas.us/e-library/transactions/environment/2011/54-290.pdf
 40. K. E. Vogiatzis, “Environmental Vibration Monitoring & Assessment at sensitive receptors during METRO construction in Urban Centre of Thessaloniki, Greece”, WSEAS TRANSTACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT ISSN: 1790-5079, Issue 9, Volume 7, September 2011. pages 255-264, (SCOPUS), http://www.wseas.us/e-library/transactions/environment/2011/54-149.pdf
 41. N. Katsianis, N. Eliou, E. Iliadou, K. E. Vogiatzis, “Effect of driver’s roadway familiarity on risk perception & driving behavior”, International Review of Civil Engineering (I.RE.C.E.), Vol. 2, n. 2 March 2011, pages 107-112, (IRECE/Abstracting and Indexing Information: Scopus SJR 2016: 0.537 SNIP 2016: 0.5 CiteScore 2016: 0.65) http://www.praiseworthyprize.com/IRECE-latest/IRECE_vol_2_n_2.html
 42. K. Vogiatzis, “Noise Action Plans for the acoustic protection of urban areas around the Athens International Airport (A.I.A.) Strategic noise maps 2006 & 2011”, Jan. 2010, Feb. 2011, Volume 5, No. 2 (Serial No. 39), pp. 104-111, Journal of Civil Engineering and Architecture, ISSN 1934-7359, USA - Abstracted / Indexed in: Database of EBSCO, Massachusetts, USA Chinese Database of CEPS, OCLC Cambridge Science Abstracts (CSA) Ulrich’s Periodicals Directory Summon.
 43. K. Vogiatzis, “Squealing Noise in Sharp Curves in Athens Tram Network A Synthesis of Mitigation Measures & their effectiveness” International Review of Civil Engineering (I.RE.C.E.), Vol. 2, n. 1 January 2011, pages 60-65, (IRECE/Abstracting and Indexing Information: Scopus SJR 2016: 0.537 SNIP 2016: 0.5 CiteScore 2016: 0.65) http://www.praiseworthyprize.com/IRECE-latest/IRECE_vol_2_n_1.html
 44. Ε. Ηλιάδου, Αναπλ. Καθ. Ν. Ηλιού, Ν. Κατσιάνης, Επικ. Καθ. Κ. Βογιατζής, Διερεύνηση της αντίληψης επικινδυνότητας των οδηγών επιβατικών οχημάτων κατά την προσέγγιση ισόπεδων περιαστικών κόμβων, ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΕ.
 45. K. Βογιατζής, Θ. Βαλκούμα, “ΟΔΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ: ΜΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ, Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49/ΕΚ και η περίπτωση της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ”, Περιοδικό ECON 3, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2011, σελ. 86-91, Μάρτιος – Απρίλιος 2011, σελ. 92-95.
 46. K. Vogiatzis, “Noise & Vibration theoretical evaluation & monitoring program for the protection of the ancient “Kapnikarea Church” from Athens Metro Operation”, International Review of Civil Engineering (I.RE.C.E.), Vol. 1, n. 5 November 2010, pages 328-333 (IRECE/Abstracting and Indexing Information: Scopus SJR 2016: 0.537 SNIP 2016: 0.5 CiteScore 2016: 0.65) http://www.praiseworthyprize.com/IRECE-latest/IRECE_vol_1_n_5.html

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 1. G. Gerolymatou, Ev. Thomai, K. Vogiatzis, Special Environmental Noise Evaluation Study in 10 locations, “PATHE – Section Maliakos – Kleidi” Motorway and Environmental Road Traffic Noise Monitoring Program, EURONOISE 2018, Heraklion, Crete Greece, 27-31 May 2018.

 2. N. Remy, K. Vogiatzis, Towards sustainable urban sound environment: several case studies in Greece, EURONOISE 2018, Heraklion, Crete Greece, 27-31 May 2018.

 3. K. Vogiatzis, D. Dimitriou, Ch. M. O’ Connor, A. Konstantinidis, G. Gerolymatou, Strategic Noise Map 2017 of Athens International Airport “Eleftherios Venizelos” (Traffic Data 2016), EURONOISE 2018, Heraklion, Crete Greece, 27-31 May 2018.

 4. K. Vogiatzis, V. Zafeiropoulou, Implementation of Noise Barriers in Attiki Odos Motorway based on the relevant Strategic Noise Mapping and Noise Action Plan, EURONOISE 2018, Heraklion, Crete Greece, 27-31 May 2018.

 5. K. Vogiatzis, H. Mouzakis, V. Zafeiropoulou, A methodology for accessing ground borne noise and vibration transfer functions “Tunnel wall – Soil surface” for metropolitan rail networks using the TBM Muck Train as a linear source: Measurements campaign in the extension of Athens Metro Line 3 towards Piraeus, EURONOISE 2018, Heraklion, Crete Greece, 27-31 May 2018.

 6. DP Connolly, KE Vogiatzis, G. Kouroussis, HYBRID EXPERIMENTAL – NUMERICAL APPROACH TO PREDICT GROUND VIBRATIONS FROM LOCALISED RAILWAY DEFECTS, Railway Engineering – 2017, 14th International Conference & Exhibition, 21-22 June 2017, Edinburgh, Scotland.
 7. K. Vogiatzis, G. Kouroussis, Environmental road transportation noise monitoring. A necessary tool for the protection & Rehabilitation of the urban acoustic environment, The 24th International Congress on Sound and Vibration ICSV24, 23-27 July 2017, London. 
 8. G. Kouroussis, K.E. Vogiatzis and D. P. Connolly, A HYBRID TWO-STEP APPROACH FOR EVALUATING THE IMPACT OF RAIL LOCAL DEFECT ON BUILDING VIBRATION, The 24th International Congress on Sound and Vibration ICSV24, 23-27 July 2017, London. 
 9. G. Kouroussis, K.E. Vogiatzis and D. P. Connolly, A HYBRID NUMERICAL – EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF RAILWAY GROUND VIBRATION IN URBAN AREA, First International Conference on Rail Transportation, 10-12 July, 2017 Chengdu China
 10. G. Kouroussis, H. Mouzakis, K. Vogiatzis, Structural impact response for assessing railway vibration induced on buildings, 5ieme Colloque “Analyse Vibratoire Experimentale” INSA Centre Val de Loire, 15-17 November 2016, Blois, France.
 11. V. Profillidis, K. Vogiatzis, Ch. Antoniadis, H. Mouzakis, MONITORING AND ASSESSMENT OF VIBRATION DURING CONSTRUCTION OF ATHENS METRO EXTENTION TO PIRAEUS, The 23nd International Congress on Sound and Vibration ICSV23, 10-14 July 2016, Athens Greece
 12. B. Halkias, K. Vogiatzis, F. Papadimitriou, D. Mandalozis, N. Kolettis, K. Drimeris, STRATEGIC NOISE MAPPING AND NOISE ACTION PLANNING IN ATTICA TOLLWAY, The 23nd International Congress on Sound and Vibration ICSV23, 10-14 July 2016, Athens Greece.
 13. I. Constantinou, J. Constantinidou, K. Vogiatzis, Ch. Antoniadis, STRATEGIC NOISE MAPPING AND NOISE ACTION PLANS OF NICOSIA, LIMASSOL, LARNACA AND PAFOS MAJOR ROADS – 1ST ROUND UNDER DIRECTIVE 2002/49/EU, The 23nd International Congress on Sound and Vibration ICSV23, 10-14 July 2016, Athens Greece.
 14. J. Constantinidou, I. Constantinou, K. Vogiatzis, Ch. Antoniadis  STRATEGIC NOISE MAPPING AND NOISE ACTION PLANS OF NICOSIA AND LIMASSOL URBAN AGGLOMERATIONS AND ROADS – 2ND ROUND UNDER DIRECTIVE 2002/49/EU The 23nd International Congress on Sound and Vibration ICSV23, 10-14 July 2016, Athens Greece.
 15. K. Vogiatzis, Ch. Antoniadis, STRATEGIC NOISE PLAN OF ATHENS – INTRODUCING A LARGE SCALE ACTION PLAN AT THE HISTORIC CENTRE,  The 23nd International Congress on Sound and Vibration ICSV23, 10-14 July 2016, Athens Greece.
 16. D. Mandalozis, N. Kalfa, K. Vogiatzis, P. Kopelias, TRAFFIC MANAGEMENT ACTIONS IN THE FRAMEWORK OF STRATEGIC NOISE MAPPING TOWARDS A SUSTAINABLE ENVIRONMENT - THE CASE OF ATTICA TOLLWAY, The 23nd International Congress on Sound and Vibration ICSV23, 10-14 July 2016, Athens Greece.
 17. P. Kopelias, K. Vogiatzis, N. Eliou, K. Kepaptsoglou, SUSTAINABLE ROAD ACOUSTIC ENVIRONMENT AND ECONOMIC RECESSION, The 23nd International Congress on Sound and Vibration ICSV23, 10-14 July 2016, Athens Greece.
 18. Em. Fragoulis, K. Vogiatzis, ROAD TRAFFIC NOISE MITIGATION MEASURES: A BASIC PARAMETER IN THE ENVIRONMENTAL DESIGN POLICY AT OLYMPIA ODOS MOTORWAY, The 23nd International Congress on Sound and Vibration ICSV23, 10-14 July 2016, Athens Greece.
 19. P. Kopelias, K. Vogiatzis, Ch. Antoniadis, COST EVALUATION OF NOISE BARRIERS IMPLEMENTATION IN THE GREEK HIGHWAY NETWORK, The 23nd International Congress on Sound and Vibration ICSV23, 10-14 July 2016, Athens Greece.
 20. N. Remy, K. Vogiatzis, “SOUNDSCAPE & LAND USES MANAGEMENT AS COMPREHENSIVE ENVIRONMENTAL PROTECTION ACTION POLICY TOOL WITHIN THE STRATEGIC ENVIRONMENTAL NOISE MAPPING IN GREECE”, The 23nd International Congress on Sound and Vibration ICSV23, 10-14 July 2016, Athens Greece.
 21. H. Mouzakis, K. Vogiatzis, GROUND-BORNE NOISE AND VIBRATION TRANSMITTED FROM SUBWAY NETWORKS TO A TYPICAL ATHENIAN MULTI-STOREY REINFORCED CONCRETE BUILDING, The 23nd International Congress on Sound and Vibration ICSV23, 10-14 July 2016, Athens Greece
 22. N. Eliou, Ath. Galanis, K. Vogiatzis, G. Botzoris, SUSTAINABLE TRANSPORTATION AND REDUCTION OF ROAD TRAFFIC NOISE IN THE URBAN BUILT ENVIRONMENT: A CASE SURVEY IN THE CITY OF XANTHI, NORTHERN GREECE, The 23nd International Congress on Sound and Vibration ICSV23, 10-14 July 2016, Athens Greece
 23. P. Kassomenos, K. Vogiatzis, A. Paschalidou, THE RELOCATION OF HERAKLION INTERNATIONAL AIRPORT. AN HOLISTIC ENVIRONMENTAL APPROACH, The 23nd International Congress on Sound and Vibration ICSV23, 10-14 July 2016, Athens Greece
 24. Th. Evangelou, I. Nassoulis, K. Vogiatzis, Ch. Antoniadis, NOISE MONITORING PROGRAM FROM THE OPERATION OF PATHE MOTORWAY : MALIAKOS –KLIDI SECTION IN NORTHERN GREECE, The 23nd International Congress on Sound and Vibration ICSV23, 10-14 July 2016, Athens Greece.
 25. A. Loizos, P. Georgiou, K. Georgouli, Ath. Scarpas, K. Vogiatzis, Experimental Investigation on Tire- Pavement noise and wearing course surface characteristics, The 23nd International Congress on Sound and Vibration ICSV23, 10-14 July 2016, Athens Greece
 26. N. Manara, K. Vogiatzis, Ch. Antoniadis, I. Boulieris ROAD TRAFFIC NOISE MONITORING PROGRAM FOR THE OPERATION OF “NEA ODOS S.A.” MOTORWAY, AT THE SECTIONS: METAMORFOSSI - SKARFIA (PATHE MOTORWAY) & ARTA AND AGRINIO URBAN AGGLOMERATIONS BY PASS (IONIA MOTORWAY), The 23nd International Congress on Sound and Vibration ICSV23, 10-14 July 2016, Athens Greece.
 27. J. Glekas, K. Vogiatzis, Ch. Antoniadis Strategic Noise Mapping and Action Plans for the International Airports of Larnaka & Pafos in Cyprus,  The 23nd International Congress on Sound and Vibration ICSV23, 10-14 July 2016, Athens Greece.
 28. G. Mikroudis, K. Vogiatzis, MATHEMATICAL RELATIONSHIP BETWEEN LDEN AND NEF FOR AIRCRAFT NOISE, The 23nd International Congress on Sound and Vibration ICSV23, 10-14 July 2016, Athens Greece.
 29. Κ. Βογιατζής, Ν. Ηλιού, Π. Κοπελιάς, Ε. Μισοκεφάλου, Χ. Αντωνιάδης, «Διερεύνηση πλεονεκτημάτων και αδυναμιών των αντιθορυβικών πετασμάτων και της χρήσης αυτών ως μέτρων προστασίας από τον οδικό περιβαλλοντικό θόρυβο», 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, Αθήνα 5-6 Νοεμβρίου 2015.
 30. Κ. Βογιατζής, Χ. Αντωνιάδης, Π. Κοπελιάς, Ε. Μισοκεφάλου, «Σύγκριση αποτελεσμάτων έκθεσης πληθυσμού σε ζώνες αεροπορικού θορύβου με χρήση διαφορετικών μοντέλων πρόβλεψης θορύβου (ΙΝΜ, ΙΜΜΙ/CadnaA) στα πλαίσια της Στρατηγικής Χαρτογράφησης Θορύβου του Π.Σ Κέρκυρας», 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, Αθήνα 5-6 Νοεμβρίου 2015.
 31. Κ. Βογιατζής, «Το μόνιμο σύστημα παρακολούθησης αέριας ρύπανσης της Αττικής Οδού, Διαχρονική Διακύμανση αερίων ρύπων από την λειτουργία του έργου το 2014», 2ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας, Σκιάθος, 19-21 Σεπτ. 2015.
 32. Κ. Βογιατζής, Π. Κοπελιάς, Χ. Αντωνιάδης «Διερεύνηση εφαρμογής αντιθορυβικών πετασμάτων στον Περιφερειακό Βόλου στο πλαίσιο της Στρατηγικής Χαρτογράφησης Περιβαλλοντικού Θορύβου στο Π.Σ. Βόλου», 2ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας, Σκιάθος, 19-21 Σεπτ. 2015.
 33. Κ. Βογιατζής, Χ. Αντωνιάδης «Το πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και η εφαρμογή αντιθορυβικών μέτρων στην Αττική Οδό στο πλαίσιο της ΚΥΑ 211773/2012 (1367Β/27-04-2012)», 2ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας, Σκιάθος, 19-21 Σεπτ. 2015.
 34. P. Vanhonacker & K. Vogiatzis, “High railway rolling noise reduction by combining existing track based solutions” 10th Contact Mechanics 2015 Conference, Aug. 30 – Sept. 3, 2015, Colorado Springs, Colorado, USA.
 35. K. Vogiatzis, G. Kouroussis, “Efficiency of Vibration mitigation measures (floating slabs) at the latest extensions on Lines 2 and 3 of the Athens Metro”, The 22nd International Congress on Sound and Vibration ICSV22, 12-16 July 2015, Florence, Italy.
 36. G. Kouroussis, G. Alexandrou, O. Verlinden, D.P. Connoly & K. Vogiatzis, “Modelling the singular rail and wheel surface defect for predicting railway ground vibration”, The 22nd International Congress on Sound and Vibration ICSV22, 12-16 July 2015, Florence, Italy.
 37. K. Vogiatzis, H. Masoumi, B. Stallaert & P. Vanhonacker, “High rolling noise reduction by combining existing track based solutions”, The 22nd International Congress on Sound and Vibration ICSV22, 12-16 July 2015, Florence, Italy.
 38. V. Profillidis & K. Vogiatzis “Vibrations from rail traffic and mitigations measures for the reduction of railway noise”, The 22nd International Congress on Sound and Vibration ICSV22, 12-16 July 2015, Florence, Italy.
 39. K. Vogiatzis, Ch. Antoniadis, “Evaluating urban morphology & traffic interventions impact at the environmental acoustic landscape, within the rehabilitation project of Panepistimiou Street”, International Conference on “Changing Cities 2 Spatial, Design, Landscape & Socio-ecenomic Dimensions, Porto Heli, Peloponnese – Greece 22-26 June 2015.
 40. K. Vogiatzis, “Assessment of Environmental Noise due to Aircraft Operation at the CORFU, International Airport according to the 2002/49/EC Directive and the new Greek National Legislation”, Euronoise 2015, Maastricht, May 31st –June 3rd 2015.
 41. G. Kouroussis, G. Alexandrou, D. P. Connolly, K. Vogiatzis, and O. Verlinden, “Railway-induced ground vibrations in the presence of local track irregulatities and wheel flats”, COMPDYN 2015, 5th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Crete Island, Greece, 25–27 May 2015.
 42. Β. Δαλαμάγκας, Κ. Βογιατζής, Χ. Αντωνιάδης, «Η μέχρι σήμερα πορεία της Στρατηγικής Χαρτογράφησης του Περιβαλλοντικού Θορύβου στην Ελλάδα», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2014, 20-21 Οκτωβρίου 2014, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.
 43. Κ. Vogiatzis, Ch. Antoniadis, V. Liapis, N. Konstantopoulos, A. Argyropoulos, “The QUIET-TRACK Project - Noise Mitigation Measures at ISAP Line 1 Project 604891”, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2014, 20-21 Οκτωβρίου 2014, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.
 44. K. Vogiatzis, P. Kopelias, D. Mandalozis & N. Kalfa “Acoustic sustainable environment through freeway traffic management actions”, The 21nd International Congress on Sound and Vibration ICSV21, 13-17 July 2014, Beijing/China.
 45. K. Βογιατζής, Γ. Νικολάου, Χ. Αντωνιάδης «Διερεύνηση Διακύμανσης Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου στα πολεοδομικά συγκροτήματα Βόλου και Λάρισας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/49/ΕΚ», 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014, Συνεδριακό Κέντρο ΚΕ.Δ.Ε.Α.
 46. K. Vogiatzis, N. Remy, “Strategic noise mapping in Greece & Cyprus From environmental noise abatement to soundscape rehabilitation”, ECHOPOLIS Days of Sound – “Sounds, noise and music for re-thinking sustainable building, city and eco-neighborhood”, 29 Sept – 3 Oct 2013, Michalis Cacoyannis Foundation, Athens.
 47. Vogiatzis, K.http://www.scopus.com/static/images/s.gif “Strategic noise mapping in Greece & Cyprus - Some considerations regarding delays and particularities in south European countries from the implementation of the directive 2002/49/EC”, 42nd International Congress and Exposition on Noise Control Engineering 2013, Inter-Noise 2013: Noise Control for Quality of Life, 4, 2696-2703, Innsbruck Austria, 15-18 September, (2013).
 48. K. E. Vogiatzis, V. Dalamagas, “Strategic Noise Mapping in mid-sized urban agglomerations of South Europe. The case of Volos - Greece”, 20th International Congress on Sound and Vibration ICSV 20, 07-11 July 2013, Bangkok, Thailand (SCOPUS).
 49. K. E. Vogiatzis, N. Remy, “From noise abatement to soundscape creation through strategic noise mapping”, 20th International Congress on Sound and Vibration ICSV 20, 07-11 July 2013, Bangkok, Thailand (SCOPUS).
 50. K. E. Βογιατζής «Αξιολόγηση προγράμματος παρακολούθησης του περιβαλλοντικού Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου από την λειτουργία της Αττικής Οδού (2008-2011)», Ακουστική 2012, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Κέρκυρα, 8-10 Οκτωβρίου 2012.
 51. Κ. E. Vogiatzis, Dr. St. Kephalopoulos “Common NOise ASSessment MethOdS in EU The European program (CNOSSOS-EU) on common European assessment methods for strategic noise mapping as per the Directive 2002/49/EC”, Ακουστική 2012, Κέρκυρα, 8-10 Οκτωβρίου 2012.
 52. K. E. Βογιατζής «Ο περιβαλλοντικός συγκοινωνιακός θόρυβος ως παράμετρος χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμούς. Η περίπτωσης της Αττικής Οδού και του Αερολιμένα Λάρνακας», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος, 27-30 Σεπτεμβρίου 2012.
 53. K. E. Βογιατζής, Χ. Δ. Αντωνιάδης & Ν. Μανάρα, «Το πρόγραμμα παρακολούθησης αερίων ρύπων από τη λειτουργία της Νέας Οδού στο οδικό τμήμα ΠΑΘΕ: Μεταμόρφωση – Σκάρφεια», 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας, Σκιάθος 8-10 Σεπτεμβρίου 2012.
 54. K. E. Βογιατζής, Χ. Δ. Αντωνιάδης & Θ. Ευαγγέλου «Πρόγραμμα παρακολούθησης του περιβαλλοντικού οδικού κυκλοφοριακού θορύβου από τη λειτουργία του οδικού έργου ΠΑΘΕ: Μαλιακός – Κλειδί (2010-2011)», 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας, Σκιάθος 8-10 Σεπτεμβρίου 2012.
 55. Θ. Βαλκούμα & K. E. Βογιατζής «Παρακολούθηση των επιπέδων αέριας ρύπανσης σε τμήματα της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων της», 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας, Σκιάθος 8-10 Σεπτεμβρίου 2012.
 56. K. E. Βογιατζής «Ο περιβαλλοντικός συγκοινωνιακός θόρυβος και το νέο μεθοδολογικό πλαίσιο υπολογισμού και αξιολόγησης στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος “CNOSSOS- EU”», 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας, Σκιάθος 8-10 Σεπτεμβρίου 2012.
 57. K. E. Vogiatzis, Ch. Antoniadis, “Pavement noise absorption and surface characteristics in Athens Ring Tollway”, 19th International Congress on Sound and Vibration ICSV 19, 08-12 July 2012, Vilnius Lithuania (SCOPUS).
 58. M. Paviotti, K. E. Vogiatzis, “Noise and annoyance from motorbikes, scooters and mopeds in urban areas”, 19th International Congress on Sound and Vibration ICSV 19, 08-12 July 2012, Vilnius Lithuania (SCOPUS).
 59. K. E. Vogiatzis, V. Dalamagas, D. Dalamaga, “Environmental noise monitoring program in urban & semi urban motorway & railway networks in Greece. A comprehensive analysis for the last 10 years of operation”, 19th International Congress on Sound and Vibration ICSV 19, 08-12 July 2012, Vilnius Lithuania (SCOPUS).
 60. Μ. Paviotti, K. Vogiatzis, “PTW Noise Levels and Potentials for Reduction” Euronoise 2012, 10-13 June 2012, Prague (SCOPUS).
 61. K. E. Vogiatzis, “Groundborne Noise and Vibration Assesment from Metro operation in the New Athens Metro Extension to Piraeus”, Recent Researches in applied Mechanics, WSEAS Conference, 3rd International Conference on Theoretical and Applied Mechanics (TAM 12), Vouliagmeni Beach, Athens, Greece, May 7-9, 2012.
 62. K. E. Vogiatzis, “Environmental noise, & air pollutants Monitoring programs, an important parameter in sustainability assessment of urban & semi urban motorways”, Accepted under publication, WSEAS Conference, 1st International Conference on Sustainable Cities, Urban Sustainability and Transportation, University of Algarve, Faro, Portugal, May 2-4, 2012, - Plenary Lecturer.
 63. K. E. Vogiatzis, “Strategic Noise Mapping: An Adequate Tool for the Assessing Urban Environmental Noise – The Case of Nicosia – Cyprus”, WSEAS Conference, EEESD’12, Energy, Environment, Ecosystems & Sustainable Development, University of Algarve, Faro, Portugal, May 2-4, 2012 - Plenary Lecturer.
 64. Στ. Παπαηλιού, Ν. Ηλιου, K. Βογιατζής, «Συμβολή στη διερεύνηση συμπεριφοράς οδηγών, σε διαφορετικές συνθήκες φωτεινότητας περιβάλλοντος, με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, 9-10 Φεβρουαρίου 2012, Αθήνα.
 65. K. Βογιατζής, Ν. Ηλιού, Χ. Αντωνιάδης «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ, ΜΗΚΟΤΟΜΗ, ΔΙΗΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΡΟΧΟΥ-ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΤΗΤΑ. Η ΝΕΑ ΕNAΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ “CNOSSOS- EU», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, 9-10 Φεβρουαρίου 2012, Αθήνα.
 66. K. Vogiatzis, “Strategic Noise Maps & Noise Action Plans at LARNAKA International Airport (Cyprus) according to the European Directive 2002/49/EC”, 18th International Congress on Sound and Vibration ICSV 18, 10-14 July 2011, Rio de Janeiro, Brazil (SCOPUS).
 67. J. L. Bento Coelho, K. Vogiatzis, G. Licitra “The CNOSSOS - EU initiative: A framework for road, railway, aircraft and industrial noise modeling for Strategic Noise Mapping in EU member states”, 18th International Congress on Sound and Vibration ICSV 18, 10-14 July 2011, Rio de Janeiro, Brazil (SCOPUS).
 68. K. Vogiatzis, S. Chaikali, Gl. Siouti “ENVIRONMENTAL NOISE PROTECTION IN GREECERECENT LEGAL FRAMEWORK & ACTION TOOLS”, 18th International Congress on Sound and Vibration ICSV 18, 10-14 July 2011, Rio de Janeiro, Brazil (SCOPUS).
 69. K. Vogiatzis, G. Adamos, N. Eliou “Environmental noise measurements and DTM modeling in dense urban conditions in Volos City Center according to the 2002/49/EU Directive” 18th International Congress on Sound and Vibration ICSV 18, 10-14 July 2011, Rio de Janeiro, Brazil (SCOPUS).
 70. Κ. Βογιατζής, Β. Χαλκιάς, Δ. Μανδαλώζης Το νέο ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικού οδικού κυκλοφοριακού θορύβου και αερίων ρύπων της Αττικής Οδού σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2008/50/ΕΚ & 2002/49/ΕΚ, 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, 27-28 Σεπτεμβρίου 2010, Βόλος.
 71. K. Βογιατζής, Θ. Βαλκούμα, Παρακολούθηση & Χαρτογράφηση του Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού, 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, 27-28 Σεπτεμβρίου 2010, Βόλος.
 72. K. Vogiatzis, J. Argyropoulos & P. Veletsos, Squealing noise abatement techniques in Athens Tram network, 17th International Congress on Sound and Vibration ICSV 17, 18-22 July 2010, Cairo, Egypt (SCOPUS)
 73. K. Vogiatzis, Th. Valkouma, Enforcement of the EU Directive 2002/49/EC regarding Road Environmental Noise in GREECE THE case OF «EGNATIA ODOS» Motorway, 17th International Congress on Sound and Vibration ICSV 17, 18-22 July 2010, Cairo, Egypt (SCOPUS).
 74. K. Vogiatzis, S. Chaikali, P. Karamanos and M. Sarkissian, Strategic Noise Maps & Noise Action Plans for the protection of urban areas from Athens International Airport (AIA) operation according to European Directive 2002/49, 17th International Congress on Sound and Vibration ICSV 17, 18-22 July 2010, Cairo, Egypt (SCOPUS).
 75. K. Vogiatzis, Th. Valkouma, N. Eliou, TRANSPORTATION NOISE: A BASIC ENVIRONMENTAL DESIGN PARAMETER IN THE N-E COUNTRIES OF EU, The European Directive 2002/49/EC, The GR experience & the case of EGNATIA ODOS, 16th IRF (International Road Federation) World Meeting, Lisbon Congress Centre, Portugal | 25-28 May 2010.
 76. N. Eliou, K. Vogiatzis, N. Katsianis, VEHICLE TYPE AND ENGINE POWER AS FACTORS AFFECTING DRIVERS’ RISK PERCEPTION OF THE GEOMETRIC CHARACTERISTICS OF ROAD NETWORK, 16th IRF (International Road Federation) World Meeting, Lisbon Congress Centre, Portugal | 25-28 May 2010.
 77. K. Vogiatzis, Ch. Mouzakis, NOISE & VIBRATIONS MONITORING PROGRAM FOR THE PROTECTION OF KAPNIKAREA CHURCH FROM ATHENS METRO OPERATION, 8th MONUBASIN Symposium, Patras, Greece, May 31 to June 2, 2010.