ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

INFORMATION

K. Vogiatzis  Dr. Κων/νος Βογιατζής
Καθηγητής

Dr. Konstantinos VOGIATZIS
Professor  
Διευθυντής Εργαστηρίου

LTEA's Director

 Πληροφορίες

P. Kopelias

Δρ. Παντελής Κοπελιάς
Επίκουρος Καθηγητής  

Dr. Pantelis KOPELIAS
Assistant Professor

 

Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης οδικών αντιθορυβικών εφαρμογών 

Road Network Anti Noise infrastructures Expert

 

Πληροφορίες

Nikolas Remy

Δρ. Νικολά ΡΕΜΥ
Επίκουρος Καθηγητής

Dr. Nikolas REMY
Assistant Professor

 

Ακουστικές ποιότητες, και αρχιτεκτονική σύνθεση. Αντίληψη & Διδακτική του ήχου

Sound qualities and architectural design. Sound Didactic & perception

 

Πληροφορίες

Βασιλική Ζαφειροπούλου
Πολ. Μηχανικός  

Vassiliki Zafeiropoulou 
Civil Engineer

 

Διδάκτωρ Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) 

Ph.D in Bio Mechanics Faculty of Civil Engineers - University of Thessaly

 Πληροφορίες

 Γεωργία Γερολυμάτου Μηχανικός Περιβάλλοντος 

Georgia Gerolymatou
Environmental Engineer

Υποψήφια Διδάκτωρ Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.)

Ph.D Candidate Faculty of Civil Engineers - University of Thessaly

Πληροφορίες

N. Toris

Νίκος Τόρης
Τοπογράφος Μηχανικός  

Nikolaos TORIS
Rural Engineer

Ειδικός σε θέματα DTM-GIS ακουστικών προτύπων 

Acoustic DTM-GIS Modelling Expert

Πληροφορίες

Chr. Voulgari  

Χρύσα Βούλγαρη 

Chryssa VOULGARI

 

Γραμματεία Εργαστηρίου 

LTEA Secretariat