ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

K. Vogiatzis  Dr. Κων/νος Βογιατζής
Αναπληρωτής Καθηγητής

Dr. Konstantinos VOGIATZIS
Associate Professor  
Διευθυντής Εργαστηρίου

LTEA's Director

 Πληροφορίες

Information

P. Kopelias

Δρ. Παντελής Κοπελιάς
Επίκουρος Καθηγητής  

Dr. Pantelis KOPELIAS
Assistant Professor

 

Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης οδικών αντιθορυβικών εφαρμογών 

Road Network Anti Noise infrastructures Expert

 

Πληροφορίες

Information

Nikolas Remy

Δρ. Νικολά ΡΕΜΥ
Λέκτορας (συμβασιούχος 407)

Dr. Nikolas REMY
Lecturer

 

Ακουστικές ποιότητες, και αρχιτεκτονική σύνθεση. Αντίληψη & Διδακτική του ήχου

Sound qualities and architectural design. Sound Didactic & perception

 

Πληροφορίες

Information

Βασιλική Ζαφειροπούλου
Πολ. Μηχανικός  

Vassiliki Zafeiropoulou 
Civil Engineer

 

Διδάκτωρ Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) 

Ph.D in Bio Mechanics Faculty of Civil Engineers - University of Thessaly

 Πληροφορίες
 Γεωργία Γερολυμάτου Μηχανικός Περιβάλλοντος 

Georgia Gerolymatou
Environmental Engineer

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

Postgraduate Student

 Πληροφορίες
N. Toris

Νίκος Τόρης
Τοπογράφος Μηχανικός  

Nikolaos TORIS
Rural Engineer

Ειδικός σε θέματα DTM-GIS ακουστικών προτύπων 

Acoustic DTM-GIS Modelling Expert

Πληροφορίες
Chr. Voulgari  

Χρύσα Βούλγαρη 

Chryssa VOULGARI

 

Γραμματεία Εργαστηρίου 

LTEA Secretariat