1. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Ακουστική Διερεύνηση των Επιπτώσεων Θορύβου από τη λειτουργία Αιολικών Πάρκων Α/Π στην περιοχή Καφηρέα, Ν. Ευβοίας» E.E. 6707, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, 02/2021
Πληροφορίες

 

2. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Ποιοτικός έλεγχος των ευρημάτων από την ανάλυση του αεροπορικού περιβαλλοντικού θορύβου από τους μόνιμους σταθμούς του Δ.Α.Α. για τη συνολική περίοδο του έργου «Ειδική Μελέτη Προγράμματος Παρακολούθησης Αεροπορικού Θορύβου (2019-2023) για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών(Δ.Α.Α.)», ΕΕ 6664, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΣΣΕ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Ε., 12/2020
Πληροφορίες

 

3. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Μέτρηση Αερόφερτου Θορύβου Αιολικών Πάρκων Α/Π στη θέση Αγριαχλαδιά στην Εύβοια»,  ΕΕ 6660, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, 12/2020
Πληροφορίες

 

4. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Παρακολούθηση Μέτρησης Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου και πρόταση αναγκαίων ενεργειών σε περίπτωση απαίτησης λήψης αντιθορυβικών μέτρων στη Μικρή Περιμετρική Πατρών»,  ΕΕ 6641, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 12/2020
Πληροφορίες

 

5. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Αξιολόγηση μετρήσεων θορύβου και ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε δύο θέσεις διοδίων της Αττικής Οδού, 2020» E.E. 6417, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΣΣΕ & Περιβάλλον Α.Ε. 03/2020
Πληροφορίες

 

6. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Αξιολόγηση συμβατότητας μετρολογικών δεδομένων οδικής κυκλοφορίας & θορύβου με θεωρητικά αποτελέσματα ακουστικού μοντέλου στo Π.Σ. Πάφου & Αεροδρόμιο Πάφου» E.E. 6131, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΣΣΕ & Περιβάλλον Α.Ε 7/2019
Πληροφορίες

 

7. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Update of SNM AC_FP Database according to Cnossos EU Methodology for Athens International Airport» E.E. 6112, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 05/2019
Πληροφορίες

 

8. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Αξιολόγηση μετρήσεων θορύβου και ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε δύο θέσεις διοδίων της Αττικής Οδού, 2019» E.E. 5942, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΣΣΕ & Περιβάλλον Α.Ε. 02/2019
Πληροφορίες

 

9. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «CLIMATE CHANGE ADAPTATION STUDY FOR ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT “EL. VENIZELOS”,» E.E. 5872, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 11/2018
Πληροφορίες

 

10. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Αξιολόγηση μετρήσεων θορύβου και ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε δύο θέσεις διοδίων της Αττικής Οδού» E.E. 5618, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΣΣΕ & Περιβάλλον Α.Ε. 01/2018
Πληροφορίες

 

11. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Αξιολόγηση συμβατότητας μετρολογικών δεδομένων με θεωρητικά αποτελέσματα ακουστικού μοντέλου στο Π.Σ. & Αερολιμένα Λάρνακας» E.E. 5479, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΣΣΕ & Περιβάλλον Α.Ε. 01/2018
Πληροφορίες

 

12. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Αξιολόγηση συμβατότητας μετρολογικών δεδομένων με θεωρητικά αποτελέσματα ακουστικού μοντέλου στο Π.Σ. & Αερολιμένα Λάρνακας» E.E. 5479, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΣΣΕ & Περιβάλλον Α.Ε. 10/2017
Πληροφορίες

 

13. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Στρατηγική Χαρτογράφηση Θορύβου 2017 Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’, Κυκλοφοριακά Στοιχεία 2016» E.E. 5406, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΑΑ Α.Ε., 06/2017.
Πληροφορίες

 

14. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Αξιολόγηση Μετρήσεων Θορύβου και Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε 2 θέσεις διοδίων της Αττικής Οδού» E.E. 5365, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΣΣΕ & Περιβάλλον Α.Ε., 03/2017.
Πληροφορίες

 

15. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Ανίχνευση Επιβλαβών Χημικών παραγόντων και θορύβου από τους σταθμούς διοδίων της Αττικής Οδού από τις εκπομπές ρύπων από διερχόμενα οχήματα, για το έτος 2016» E.E. 5259, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., 6/2016.
Πληροφορίες

 

16. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Ετήσια Παρακολούθηση του Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου (Ο.Κ.Θ.) από την λειτουργία του οδικού έργου Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ – Ε65, Τμήμα Σκάρφεια – Ράχες» E.E. 5090, , Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Οδός Κεντρικής Ελλάδος Α.Ε., 07/2015.
Πληροφορίες

 

17. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Έλεγχος Προδιαγραφών Σταθμών Αέριας ρύπανσης» για το έργο της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές για την «Προμήθεια μόνιμων συστημάτων (σταθμών) παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής ρύπανσης & μετεωρολογικών παραμέτρων» E.E. 5026, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΚΤΩΡ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, 03/2015.
Πληροφορίες

 

18. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Στρατηγικός Χάρτης Θορύβου 2011 (επικαιροποίηση πληθυσμιακών στοιχείων – Απογραφή 2011) & Στρατηγικός Χάρτης Θορύβου 2013 (πληθυσμιακά στοιχεία απογραφής 2011)» E.E. 5000, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΑΑ Α.Ε. 2015.
Πληροφορίες

 

19. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Συγκριτική αξιολόγηση αποτελεσμάτων των προτύπων θορύβου του ΙΝΜ & CadnaA (βάσει ΑzB 99) στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας» E.E. 4945, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Α.Ε. 2014.
Πληροφορίες

 

20. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Διερεύνηση παραμέτρων συνδυασμένης παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου από μεταλλευτικές και μεταλλουργικές εγκαταστάσεις» E.E. 4881, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ENVECO Α.Ε. 2014.
Πληροφορίες

 

21. Ερευνητικό Πρόγραμμα: Διερεύνηση επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον 2 υποπεριοχών στα πλαίσια του έργου «Αξιολόγηση περιβαλλοντικού θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ για τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα: Αθήνας και Θεσσαλονίκης - Σερρών : Μελέτη Μ.1 (Κέντρου Αθήνας)», E.E. 4858, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΣΣΕ & Περιβάλλον Α.Ε., 2014.
Πληροφορίες

 

22. Ερευνητικό Πρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Quiet Tracks for Sustainable Railway Infrastructures (Quiet Track) του Seventh Framework Programme» E.E. 4814, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΣΣΕ & Περιβάλλον Α.Ε., 2014.
Πληροφορίες

 

23. Ερευνητικό Πρόγραμμα: Διερεύνηση επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον από το έργο: «Ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας με άξονα την Οδό Πανεπιστημίου» Εδαφομεταφερόμενος Θόρυβος & Δονήσεις από την λειτουργία του Τραμ της Αθήνας, Ε.E. 4685, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ENVECO Α.Ε. 2013.
Πληροφορίες

 

24. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Αεροπορικός Θόρυβος Στρατηγικός Χάρτης Θορύβου 2011, Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών», Ε.Ε. 4471, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΑΑ Α.Ε. 2012, Επιστημονικός Υπεύθυνος Κ. Βογιατζής
Πληροφορίες

 

25. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Ανίχνευση επιβλαβών χημικών παραγόντων και θορύβου από την οδική κυκλοφορία σε καμπίνα διοδίων στον Σ/Δ Σπαθοβουνίου» E.E. 4345, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. 2011.
Πληροφορίες

 

26. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Ανίχνευση επιβλαβών χημικών παραγόντων και θορύβου στους σταθμούς των διοδίων της Αττικής οδού από τις εκπομπές ρύπων από τα διερχόμενα οχήματα για τα έτη 2012-2013-2014» E.E. 4287, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. 2012-2014
Πληροφορίες

 

27. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Παρακολούθηση Μόνιμων Σταθμών Θορύβου & Δονήσεων & Εκπαίδευση Στελεχών της ΤΡΑΜ» E.E 4271 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΡΑΜ Α.Ε. 2011-2012, Επιστημονικός Υπεύθυνος Κ. Βογιατζής
Πληροφορίες

 

28. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Ετήσια Παρακολούθηση του Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου (Ο.Κ.Θ.), και της αέριας ρύπανσης από τη λειτουργία του οδικού Έργου ΠΑΘΕ: Τμήμα Μεταμόρφωση – Σκάρφεια» E.E 4197 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 2010-2014.
Πληροφορίες

 

29. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Παρακολούθηση του Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου (ΟΚΘ) από τη λειτουργία του οδικού έργου Τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός - Κλειδί» E.E 4171 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 2010-2019.
Πληροφορίες

 

30. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Διαμόρφωση προδιαγραφών ακουστικών μετρήσεων περιβαλλοντικού θορύβου από τη λειτουργία της Εγκατάστασης «HERON II VOIOTIA SA POWER GENERATION" & Υποστήριξη επιστημονικής επίβλεψης & αξιολόγησης ακουστικών εκπομπών "Near Field" από την GE», E.E 4150 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕΡΝΑ ΑΕ, 2010.
Πληροφορίες

 

31. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Καταγραφή Στάθμης Περιβαλλοντικού Θορύβου από την Λειτουργία συρμών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ στο φρέαρ Χολαργού - Διερεύνηση τυχόν υπερβάσεων με τα περιβαλλοντικά όρια της σχετικής ΚΥΑ ΕΠΟ του Έργου», E.E. 4128 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, 2010.
Πληροφορίες

 

32. στον Περιφερειακό Βόλου και Προκαταρκτική θεώρηση μελλοντικών ακουστικών επιβαρύνσεων και αστικών περιοχών που χρήζουν αντιθορυβικής προστασίας», E.E 4119 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, 2010.
Πληροφορίες

 

33. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Ολοκληρωμένη διαμόρφωση των αναγκαίων τεχνικών προδιαγραφών του προγράμματος Παρακολούθησης ΟΚΘ & Ατμ. Ρύπανσης για το τμήμα του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ «Μαλιακός - Κλειδί» E.E 3873 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 2009.
Πληροφορίες

 

34. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Ανίχνευση επιβλαβών χημικών παραγόντων και θορύβου στους σταθμούς των διοδίων της Αττικής οδού από τις εκπομπές ρύπων από τα διερχόμενα οχήματα για τα έτη 2009 έως και 2011» E.E. 3854, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. 2009-2011.
Πληροφορίες

 

35. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Επέκταση Προγράμματος Παρακολούθησης κινητών σταθμών (ΚΣ) θορύβου & δονήσεων για το έτος 2007 και κινητών (ΚΣ) και μόνιμων (ΜΣ) θορύβου & δονήσεων για τα έτη 2008, 2009 & 2010 Συντήρηση & βαθμονόμηση εξοπλισμού του έτους 2008, Συντήρηση εξοπλισμού του έτους 2009, Συντήρηση & βαθμονόμηση εξοπλισμού έτους 2010», E.E. 3223 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΡΑΜ ΑΕ, 2008-2010.
Πληροφορίες